EKO-KUTAK--broj-27_listopad-2010-1.jpg

EKO KUTAK, bulletin HT number 27, October 2010

Visiting business partners

Prema dokumentaciji Sustava upravljanja okolišem, tj. SUO postupku 16 (Odnosi s dobavljačima i vanjskim izvođačima) , Hrvatski Telekom je dužan povremeno kontrolirati izvedbu svojih ugovornih partnera u upravljanju zaštitom okoliša, poštivanju zakonskih zahtjeva iz područja zaštite okoliša te posjedovanje potrebnih certifikata, ovlaštenja i dozvola – putem tzv. audita druge strane (nadzora poslovnih partnera)... 

Tvrtka Graditelj svratišta d.o.o., osnovana je u siječnju 1992. godine, nastavljajući tako dugogodišnju tradiciju obiteljskog građevinskog obrta koji je uspješno poslovao više od 28 godina. S radom i poslovanjem tvrtke ukratko nas je upoznao gosp. Zdenko Hrženjak koji radi na poslovima tehničkog direktora tvrtke...

Tijekom razgovora, gosp. Hrženjak istaknuo je kako tvrtka posjeduje certifikat za sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004 od svibnja 2010. godine, ali i druge certifikate kao što su: certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 , certifikat upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007 i certifikat za sustav održavanja objekta ISO 19011:2002., a prilikom pregleda dokumentacije, gosp. Andrija Mihić – Voditelj Odjela za upravljanje i poslovanje nekretninama tvrtke Graditelj Svratišta d.o.o., na uvid nam je pokazao svu ostalu dokumentaciju vezanu za zbrinjavanje otpada kao što su: očevidnici, prateći listovi za otpad, zatim Ugovore o sakupljanju, prijevozu, skladištenju i zbrinjavanju otpada, Rješenja za obavljanje radova itd. Gosp. Mihić također je naveo kako su poboljšani uvjeti za prikupljanje i skladištenje otpada, te istaknuo vrlo dobre primjere ekonomičnog poslovanja tvrtke kao što su: uporaba piljevine za grijanje poslovnih prostora (tzv. centralno grijanje na piljevinu) te nabavu drobilice za građevinski otpad kojom se šuta, betonski lom te ostali otpad s gradilišta prerađuje u reciklirani materijal, a koristi se za izgradnju pristupnih putova i sprječava uništavanje prirodnih resursa.

Vrlo pohvalno je spomenuti i to što tvrtka kontinuirano planira i provodi odgovarajuće edukacije svojih zaposlenika te kontinuirano ulaže napore na unapređivanju procesa poslovanja u skladu sa zaštitom okoliša, a što dodatno potvrđuje ekološku orijentiranost tvrtke! Nakon pregleda dokumentacije, krenuli smo u obilazak tvrtke te se uvjerili kako osim ugodne radne atmosfere, zaposlenici kompanije imaju na raspolaganju i različite vrste spremnika za pojedine vrste otpada koji su smješteni u podrumskim prostorijama tvrtke.

... za tvrtku Graditelj svratišta d.o.o., posebno bi istaknuli pohvalnim kontinuiran radi na unapređivanju procesa poslovanja u skladu sa zaštitom okoliša, racionalno korištenje prirodnih resursa (korištenje centralnog grijanja na piljevinu), nabavu stroja za drobljenje građevinskog otpada (recikliranje otpada), te kontinuirano planiranje i provođenje odgovarajućih edukacija zaposlenika u domeni zaštite okoliša.

Sve prethodno navedeno najbolji su dokaz za našu vrlo dobru uspješnu suradnju i ubuduće.

Želite li pročitati cijeli članak, kliknite mišem na sličicu na vrhu ovog teksta.

Chronological news list