Niskogradnja

Dovoljno građevinskih strojeva i opreme, te velik vozni park (kamioni različite nosivosti) omogućuju nam brzo i kvalitetno izvođenje radova u niskogradnji, bilo kao samostalnih projektnih zadataka ili onih u sklopu realizacije projekata visokogradnje.

ul_rem_gaj2.jpg

Stručni i osposobljeni radnici prema zadanim projektima i u planiranom rokovima završit će radove prema svim pravilima građevinske struke te Vam ih predati na dugoročno korištenje i uporabu.

Vrste radova

Djelatnost niskogradnje obuhvaća radove na prometnim, hidrotehničkim i geotehničkim objektima, i to na:

  • izgradnji, rekonstrukciji i održavanju prometne infrastrukture;
  • izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture  –  vodoopskrbni i kanalizacijski objekti;
  • izgradnji javnih površina;
  • izgradnji zelenih površina;
  • izgradnji sportskih površina;
  • polaganju elektro- i telekomunikacijskih kabela;
  • održavanju vodoprivrednih objekata (vodotokova);
  • izgradnji propusta;
  • izvođenju ostalih zahvata u tlu (iskopi i sl).