Upravljanje i održavanje nekretnina

U želji da klijentima pružimo cjelovitu i potpuno integriranu uslugu čuvanja njihovih vrijednih nekretnina, razvili smo djelatnost upravljanja i održavanja nekretnina  – Facility managementa (FM-a). Danas smo jedna od vodećih tvrtki u upravljanja i održavanju nekretnina na području Republike Hrvatske.

Kako bismo osigurali ugodnu i sigurnu, životnu i radnu okolinu, te kako bi svi primarni poslovni procesi u određenoj organizaciji tekli bez poteškoća, uz maksimalni sinergijski učinak između financiranja i operativnih aktivnosti, naš odjel FM-a omogućit će Vam:

 • postavljanje i vođenje cjelokupne organizacije upravljanja i održavanja nekretnina i tehničkih sustava prilagođenih složenosti građevine, uvjetima korištenja, proračunu i ostalim zahtjevima vlasnika/korisnika;
 • planiranje i praćenje svih aktivnosti i troškova održavanja;
 • izradu planova realizacije;
 • analizu stanja opreme s prijedlozima za poboljšanja kako bi se povećala kvaliteta i optimizirali troškovi;,
 • pravodobno i precizno izvješćivanje naručitelja posredstvom informacijskog sustava CAFMS – Computer Aided Facility Management System.
 • stalnu koordinaciju s odgovornim osobama koje odredi naručitelj.

Uz primjenu posebnih vještina i znanja kojima raspolažu našu zaposlenici te tehnologija iz segmenta  upravljanja i održavanja nekretnina i tehničkih sustava, poslovnog upravljanja, upravljanja procesima, resursima i dr., svim ugovornim korisnicima možemo jamčiti  dostupnost (Call centar 0 – 24), pravodobnost (za dva sata na svim lokacijama u RH) i kvalitetu (vlastiti radnici) te  makismalnu potporu (tehničku i operativnu)  prije, tijekom i nakon izvođenja radova i/ili pružanja usluga.

Osnovni ciljevi

Osnovi ciljevi koje želimo postići u upravljanju i održavanju nekretnina su:

  1. potpuno zadovoljstvo korisnika usluga;
  2. čuvanje i podizanje vrijednosti nekretnina;
  3. povećanje kvalitete života;
  4. stalno poboljšanje kvalitete usluge;
  5. dugotrajna poslovna suradnja s partnerima;
  6. biti najstručnija, najpouzdanija i najkvalitetnija tvrtka u segmentu upravljanja i održavanja nekretnina.

   Sve aktivnosti koje obavljamo u segmentu  FM-a provode se u skladu s normama HRN 15221 –   1:2008. i HRN EN 15221 – 2:2008 (norme FM-a) te sa sustavima HRN EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

   Više o aktivnostima i procesima koji se provode u sklopu tehničkog i infrastrukturnog upravljanja i održavanja nekretnina pročitajte u sljedećim poglavljima.