Pregled novosti

za_web.png

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Naziv projekta: Uspostava mobilnog postrojenja za obradu i recikliranje građevnog otpada – Graditelj svratišta d.o.o., KK.06.3.1.17.0056

 

Kratki opis projekta: Projektom se planira nabava, montaža i testiranje mobilnog postrojenja za obradu odnosno recikliranje građevnog otpada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a nabava se pritom sastoji od sljedećih strojeva: bager gusjeničar, hidraulična kliješta za usitnjavanje, hidraulični čekić te kombinirani građevinski stroj. Mobilno će se postrojenje, prema potrebama, montirati na lokacijama nastanka znatnih količina građevnog otpada na području Grada Zagreba odnosno Zagrebačke županije, a smještaj i servisiranje postrojenja prema trenutnim predviđanjima, vršiti će se na području Općine Rugvica.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Evidentnom problematikom povećanja količine građevnog otpada te zatvaranjem postojećih odlagališta i nedostatnim kapacitetima za obradu odnosu reciklažu otpada, prijavitelj projekta (Graditelj svratišta d.o.o.) prepoznao je potrebu za ovom specifičnom uslugom shodno povećanju potražnje za ovom vrstom usluge na području Grada Zagreba odnosno Zagrebačke županije. Implementacijom spomenutog projekta, planira se povećanje opsega poslovanja društva Graditelj svratišta d.o.o., ali i prijeko potrebno osiguranje dostatnih kapaciteta za obradu to jest recikliranje građevnog otpada na ciljanom području. Ulaganjem u mobilno postrojenje kapaciteta obrade 10.000 tona otpada godišnje, pridonijeti će se uspostavi sustava i ispunjenju ciljeva gospodarenja otpadom na predviđenom području.

 

Ukupna vrijednost projekta: 9.937.500,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.527.250,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (60%): 2.116.350,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 23. studenog 2020. do 31. prosinca 2021. 

 

Kontakt osoba:

Ante Stanišić

Graditelj svratišta d.o.o.

Ivana Česmičkog 16, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0) 1 4501 450

Email: info@graditeljsvratista.hr

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr, i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

Više...


IZJAVE O POSTOJANJU / NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Više...


OBAVIJEST O NABAVI - ZVONIGRADSKA 27

Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN). Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

VIŠE...

Više...


« Prethodno123456...13Sljedeće »

Vremenski pregled