OBAVIJEST O NABAVI - ZVONIGRADSKA 27

Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN). Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

VIŠE...

Kronološki popis novosti