Certifikati i licence

Sustav upravljanja kvalitetom -
 ISO 9001 i

Sustav upravljanja zaštitom okoliša
- ISO 14001

 

U svibnju 2007. godine u  poslovni sustav tvrtke uveden je "SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM" u skladu s normom HRN EN ISO 9001:2002, koji je tijekom svibnja 2010. godine ponovno certificiran te dopunjen "Sustavom upravljanja zaštitom okoliša"- ISO 14001. U svibnju 2013. recertificirana su oba kao zasebni sustavi. 

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu -  OHSAS 18001

 

Sustav upravljanja kvalitetom Graditelja svratišta dopunjen je u svibnju 2010. i „Sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu“ –  OHSAS 18001, koji s prijašnjim sustavima čini integrirani sustav normi upravljanja kvalitetom. Tako je društvo Graditelj svratišta d.o.o. postalo jedno od rijetkih u Republici Hrvatskoj koje u svojem poslovnom sustavu ima implementiran cjelovit sustav normi upravljanja kvalitetom.

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i protornog uređenja za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevinama skupine C prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Rješenje Ministarstva kulture

 

Dopuštenje Ministarstva kulture tvrtki Graditelj svratišta d.o.o. da obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to tako da izvodi građevinske radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Certifikat poslovne sigurnosti

 

Sigurnost poslovnog sustava, i provedba valjanih propisa informacijske sigurnosti, osiguralo nam je  uvjerenje / certifikat poslovne sigurnosti.

Prilagodba tvrtke i načina poslovanja kako bi se poboljšala poslovna sigurnost i unaprijedilo poslovanje, ponajprije je u čuvanju povjerljivih informacija tijekom provedbi ugovora. Svi naši partneri mogu biti sigurni da će sve povjerljive informacije iz naših odnosa biti zaštićene.