Osnovni podaci – osobna iskaznica društva

Puni naziv:   GRADITELJ SVRATIŠTA
društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i uvoz - izvoz
Skraćeni naziv:   GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.
Adresa sjedišta:
  HR-10000 Zagreb, Ivana Česmićkog 16
Član uprave /direktor:
  Dragan Radić, ing. grad. - zastupa samostalno i pojedinačno
Porezni broj/OIB:
  52044657571
MBS:
  080331635, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital:
  6.386.900,00 kn
IBAN:   HR79 2402 006 11 000 65 809 kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
    HR15 2360 000 11 022 26 232 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
    HR68 2340 009 11 000 40 115 kod Privredne banke d.d. Zagreb
    HR89 2484 008 11 350 20 579 kod Raiffeisen bank Austria d.d.

Povezana društva

G. S. TELEKOM

Puni naziv:   G. S. TELEKOM
društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv:   G.S. TELEKOM d.o.o.
Adresa sjedišta:
  HR-10000 Zagreb, Ivana Česmićkog 16
Član uprave /direktor:
  Dragan Radić, ing. grad. - zastupa samostalno i pojedinačno
Porezni broj/OIB:
  85690199508
MBS:
  080712586, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital:
  20.000,00 kn
IBAN:   HR52 2402 006 11 005 63 129 kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
    HR86 2360 000 11 022 31 162 kod Zagrebačke banke d.d.
     

G.S. USLUGE

Puni naziv:   G.S. USLUGE
društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Skraćeni naziv:   G.S. USLUGE d.o.o.
Adresa sjedišta:
  HR-10000 Zagreb, Ivana Česmićkog 16
Član uprave /direktor:
  Dragan Radić, ing. grad. - zastupa samostalno i pojedinačno
Porezni broj/OIB:
  15101596053
MBS:
  080512596, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital:
  20.000,00 kn
IBAN:   HR56 2402 006 11 004 27 839 kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
    HR33 2360 000 11 022 31 146 kod Zagrebačke banke d.d.