Reference

2016.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Zagreb, Radnička cesta 45  Građevinsko-obrtnički radovi,
uređenje poslovnice 
Croatia osiguranje d.d.

INA BP Zlatar

Građevinski radovi Međimurje graditeljstvo d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Gospića 3 Rekonstrukcija poslovne zgrade Integra centar d.o.o.
HP 32100 Vinkovci Radovi na sanaciji krova Hrvatska pošta d.d.
Dubrava, dječji vrtić Radovi na izradi nadstrešnice i terase dječjeg vrtića Dubrava te ugradnja vatrodojavnog sustava Općina Dubrava
BP Jarun Građevinsko obrtnički radovi, modernizacija i održavanje

 Tifon d.o.o.

BP Buzin Građevinsko obrtnički radovi, modernizacija i održavanje  Tifon d.o.o.
BP Zaprešić Građevinsko obrtnički radovi, modernizacija i održavanje  Tifon d.o.o.
BP Samobor  Građevinsko obrtnički radovi, modernizacija i održavanje  Tifon d.o.o.
Zagreb Građevinski radovi na održavanju cesta i ulica grada Zagreba-GČ Donja Dubrava Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebačke ceste, Donje svetice 48 Zagreb
Zemunik Donji Radovi na sanaciji krovišta hangara Ministarstvo obrane RH
Zagreb, Radnička cesta 34A Građevinsko obrtnički radovi, uređenje poslovnih prostora Alfa faktor d.o.o.
Velika Gorica Sanacija krovišta na objektu Cargo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

2015.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Petrinja  Građevinsko-obrtnički radovi,
Smještajni objekti 
Ministarstvo obrane RH

C.I.A.K. Zagreb, poslovni objekt

Građevinski radovi C.I.A.K.
INA BP Petrinja Građevinski radovi INA d.d.
Knin, Crkva Građevinsko-obrtnički radovi Franjevačka provincija
Petrinja-pralište Građevinsko-obrtnički radovi Ministarstvo obrane RH
Knin Sanacija fasade poslovne zgrade HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o.
Korenica Izgradnja objekta Općina Plitvička jezera
BP Jankomir Rekonstrukcija i adaptacija Tifon d.o.o.
Ivana Visine 1-3, Zagreb Uređenje prostora Pathcon laboratories EU
Zadar Građevinsko-obrtnički radovi na objektu Alca Zagreb d.o.o.
Zadar Sanacija poslovnog prostora HOK
Sveti Križ Začretje Izgradnja pristupne rampe Hrvatska pošta d.d.
Arena Centar, Zagreb Uređenje prostora Burger King
Hektorovićeva 2, Zagreb Uređenje prostora-izgradnja 2 dodatne sobe u Cisco uredu Cysco Systems Hrvatska d.o.o.
Knin Rekonstrukcija zgrade br.11 na Kninskoj tvrđavi Kninski muzej
Gospić Ugradnja vrata u Vojnoj kapelaniji, vojarna Eugen Kvaternik MORH
BP Miramarska Rušenje objekta Tifon d.o.o.
  

2014.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Radnička ulica, Zagreb  Radovi na konstrukciji telekomunikacijskih instalacija Grad Zagreb

Osnovna škola Dr.Franjo Tuđman,

Knin
Popločavanje nogostupa Šibensko-Kninska županija
Drniš, trg Uređenje središnjeg gradskog prostora Grad Drniš
PU 51101- Rijeka Uređenje glavne blagajne Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Branimirova ulica 27 Uređenje poslovnih prostora HŽ- infrastruktura d.o.o.
Tifon- benzinska postaja Draganić Jug Građevinsko- obrtnički radovi na izgradnji novog restorana Tifon d.o.o.
ACI marina- Vrboska Adaptacija sanitarija i pratećih prostorija ACI Marina- Vrboska
KBC Rebro Adaptacija i uređenje prostora,,Žute zgrade" Klinički bolnički centarZagreb, Šalata 2
Savski Marof Građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji poslovne građevine PLIVA Hrvatska d.o.o. 
Stomatološka ambulanta Siget   Adaptacija Dom zdravlja Zagreb- centar
INA BP- Rovinj  Građevinski radovi   INA d.d.
Dječji vrtić, Dubrava   Građevinski radovi   Općina Dubrava
BP Nuštar Radovi na tehnološkim instalacijama i opremi Instos d.o.o.
HP Split Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata HP Hrvatska pošta d.d.
Zagreb   Građevinsko- obrtnički radovi   Grad Zagreb
Osječko baranjska i Vukovarsko-srijemska županija- objekti MO i OS HR Hitne intervencije na elektroinstalacijama Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane RH
HP Rijeka Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Gradska uprava Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata gradske uprave Grad Zagreb
Zagreb, Gradska uprava Podopolagački radovi na održavanju objekata gradske uprave Grad Zagreb
Elektra Bjelovar, nadzemna i kabelska mreža Građevinski radovi na otklanjanju kvarova i održavanju distribucijske mreže HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
grad Zagreb, kabelska mreža Građevinski radovi na otklanjanju kvarova i održavanju distribucijske mreže HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
BP Nuštar Izvođenje radova tehnologije goriva Istraživač BENZ d.o.o.
Zagreb Održavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata Grad Zagreb
Račinovci, Đurići, Strošinci, Posavski podgajci Radovi  na uklanjanju zgrada koje nisu sigurne za boravak Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH 
Rajevo selo, Općina Drenovci Radovi  na uklanjanju zgrada koje nisu sigurne za boravak Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH 
Novi Jelkovec, Sesvete Radovi  na održavanju nekretnina Grad Zagreb
HP Zagreb Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata Hrvatska pošta d.d.
HP Osijek Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata Hrvatska pošta d.d.
Gunja Radovi na sanaciji stajališne zgrade HŽ Infrastruktura d.o.o.
BP Jasenice sjever  Sanacija pristupne ceste  Tifon d.o.o.
Zagreb,Sisak, Bjelovar, Varaždin i Čakovec Izvršenje inspekcijskih rješenja za središnju Hrvatsku Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH
Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb Nabava i ugradnja rashladnih komora u centralnoj kuhinji s vatrodojavom Grad Zagreb
BP Bugojno   Radovi na rušenju objekta Energopetrol d.d.
Pogon SM1 na lokaciji Savskimarof, k.o. Laduč Građevinsko-obrtnički radovi na izgradnji skladišta 

PLIVAHrvatska d.o.o.

2013.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Crni, Labin Izgradnja i uređenje
smještajnih objekata
Retego d.o.o.
Vantačići, otok Krk Izgradnja smještajnog objekta Bates projekt
Tifon- benzinske postaje Održavanje klima uređaja Tifon d.o.o.
Tifon- benzinske postaje Održavanje opreme objekata Tifon d.o.o.
INA-benzinske postaje Delnice, Ogulin, Sv.Ivan Žabno, Bjelovar, Markovac, Božjakovina, Otočac Modernizacija INA d.d.
Hrvatski Telekom Demontaža, pakiranje, prijenos, prijevoz i montaža uredske opreme i dokumentacije Hrvatski Telekom d.d.
Velika Gorica Rušenje postojećih objekata i
čišćenje zemljišta
Hrvatska pošta d.d.
HP Vrbani Građevinsko- obrtnički radovi Hrvatska pošta d.d.
CISCO, Hektorovićeva 2, Zagreb Građevinsko-obrtnički radovi CISCO
VSK "Potkop" Izgradnja sustava zaštite od
munje
INsig2 d.o.o.
Prvi Faktor, Zagreb Higijensko održavanje Prvi Faktor d.o.o.
Tifon-benzinske postaje Dobava i montaža ventilacije
za pušački prostor
Tifon d.o.o.
Tifon-benzinske postaje Dobava, montaža i puštanje u
rad klima uređaja
Tifon d.o.o.
Rafinerija nafte Sisak Sanacija prometnica INA d.d.
II, VII i XVI. gimnazija, Zagreb Obnova odvodnje i kanalizacijskog sustava Grad Zagreb
INA-benzinska postaja,
Garešnica
Rekonstrukcijski radovi Gradnja Osijek (za INA d.d.)
INA- BP regije- Sjever, Istok,
Zapad, Jug
Održavanje objekata i tehničkih postrojenja STSI d.o.o.
Lokalna samouprava, Zagreb  Podopolagački radovi Grad Zagreb
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb Staklarski radovi KB "Sestre milosrdnice", Zagreb
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb Građevinsko-obrtnički radovi KB "Sestre milosrdnice", Zagreb
INA- benzinske postaje Avenija Dubrovnik, Langovtrg, Selska ulica Modernizcija INA d.d.

2012.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Tifon – benzinske postaje Preventivno i interventno
održavanje klima uređaja
Tifon d.o.o.
Zagreb Održavanje ulica i cesta u
zimskim uvjetima
Zagrebački Holding d.o.o.
Tifon - benzinske postaje Održavanje opreme objekata Tifon d.o.o.
Tifon - benzinske postaje
Ravna Gora i Kastav
Radovi na zamjeni linijskih
rešetki
Tifon d.o.o.
Draškovićeva ulica 26,
Marles zgrada , Zagreb
Građevinsko-obrtnički radovi
na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade
Hrvatski Telekom d.d.
Sisak Ličilački i antikorozivni radovi, Rafinerija i benzinske
postaje
STSI d.o.o.
Sisak, Rafinerija Građevinski radovi – održavanje postrojenja i instalacija za proizvodnju i preradu nafte i plina STSI d.o.o.
INA - benzinske postaje Buzet, Rijeka - Čandekova,
Rijeka - Školjić
Građevinski radovi INA d.d.
Tifon - benzinska postaja
Ravna gora
Građevinsko-obrtnički i
instalaterski radovi na
rekonstrukciji sanitarnog čvora
Tifon d.o.o.
Tifon - benzinske postaje
PUO Dobra istok i zapad
Izgradnja uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
Izgradnja Marinković d.o.o
( za Tifon d.o.o. )
Tifon - benzinska postaja Premještanje postojećeg
spremnika goriva i rekonstrukcija nadstrešnice
Tifon d.o.o.
VSK " Potkop " Radovi na tehničkoj
sigurnosti
INsig2 d.o.o.
TIFON – benzinske postaje
Krapinske Toplice, Dugo Selo, Karlovac Švarča, Donja Zelina, Stubičke toplice, Zabok i Vinkovci
Građevinsko radovi na dogradnji povrata para 1.faze i radova povrata para 1.faze u šahtu na održavanju strojarsko tehnoloških
instalacija
Izgradnja Marinković d.o.o
( za Tifon d.o.o. )
HP - Hrvatska pošta - Rijeka
područje
Građevinsko- obrtnički radovi  Hrvatska pošta d.d.
PU 51500 Krk Radovi na uređenju i
opremanju
Hrvatska pošta d.d.
PU 10000 Zagreb, Branimirova Radovi na uređenju i opremanju Hrvatska pošta d.d.
INA - benzinske postaje Vela Luka, Makarska, Ploče, Vrgorac, Korčula, Zelina         Modernizacija INA d.d.
INA- benzinske postaje Brinje Istok i Zapad, Gradna Sjever i Jug, Novska Sj. i Jug Modernizacija INA d.d.
Tifon - benzinska postaja Osijek Građevinsko- obrtnički radovi Tifon d.o.o.
Gradska uprava Građevinsko- obrtnički radovi Grad Zagreb
Zagreb, Palainovka Adaptacija objekta Graditelj svratišta, vlastita investicija
Zagreb Adaptacija prostora Hrvatski lovački savez
AKD, Savska cesta 31, Zagreb Uređenje restorana AKD
Zagreb Održavanje i uređenje stanova Grad Zagreb
Granični prijelaz Zaton Doli Građevinsko- obrtnički radovi Ministarstvo financija RH
Nin, objekt Građevinsko- obrtnički radovi Graditelj svratišta, vlastita investicija

2011.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Benzinske postaje Tifon
Osijek 1 i Zabok
Građevinsko-obrtnički radovi
na rekonstrukciji dućana
Tifon d.o.o.
DIOKI - ured Zagreb Podopolagački radovi DIOKI d.d.
INA - bezinske postaje Vodoinstalaterski i limarski
radovi
STSI d.o.o.
II i VII gimnazija, Zagreb Sanacija vanjske stolarije Grad Zagreb
Benzinske postaje Tifon
Dobra istok i zapad
Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji sanitarnog
čvora
Tifon d.o.o.
INA - benzinske postaje Bravarski radovi STSI d.o.o.
INA - benzinske postaje Obnova sanitarnog čvora STSI d.o.o.
Slavonska avenija od ulice
Hrvatske bratske zajednice do
Savske ceste
Rekonstrukcija sjevernog
kolnika
Grad Zagreb
Tifon - benzinska postaja
Dobra zapad
Građevinsko-obrtnički radovi
i redovno održavanje
Rohe Hrvatska d.o.o.
INA - benzinska postaja
Miramarska
Građevinski radovi INA d.d.
INA - benzinska postaja
Dubrava
Građevinski radovi INA d.d.
Knin- Trg Ante Starčevića Arhitektonsko i urbanističko
uređenje trga i izgradnja
Spomenika Hrvatske pobjede
" Oluja 1995 "
Grad Knin
Velikogorička bb , Velika Gorica Građevinsko-obrtnički radovi
na preuređenju prostora
aneksa skladišta
Hrvatski telekom d.d.
Hrvatski Telekom zgrade - Poreč i Pazin Sanacija krovova na
objektima
Hrvatski telekom d.d.
Matice hrvatske 4 , Karlovac Građevinsko - obrtnički
radovi na obnovi drvenih
prozora na objektu
Hrvatski telekom d.d.
Zagreb Održavanje ulica i cesta u
zimskim uvjetima
Zagrebački Holding d.o.o.
Potkop " Trbounje“ Izgradnja objekta Ministarstvo obrane RH
Sisak Ličilački i antikorozivni
radovi u Rafineriji i
benzinskim postajama
STSI d.o.o.
INA - benzinske postaje        Ličilački radovi STSI d.o.o.
INA- benzinske postaje Vodoinstalaterski i limarski
radovi
STSI d.o.o.
INA- benzinske postaje Radovi održavanja aluminijske bravarije STSI d.o.o.
Croatia osiguranje d.d.,
Filijala Zagreb, Trg bana J.
Jelačića 13
Građevinsko- obrtnički radovi
na adaptaciji električnih
instalacija
Croatia osiguranje d.d.,
Filijala Zagreb
Klinika za tumore KBC
"Sestre milosrdnice ", Zagreb
Sanacija parkirališta KBC Sestre milosrdnice,
Zagreb
HP- Hrvatske pošte d.d.-područje Rijeka Građevinsko- obrtnički radovi
na održavanju objekta
Hrvatska pošta d.d.
Granični prijelazi Zaton Doli i
Prud
Građevinsko- obrtnički radovi Ministarstvo financija
Gradska uprava, Zagreb Podopolagački radovi Grad Zagreb

2010.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Hewlett-Packard - Brand store,  Arena centar Zagreb Uređenje prodajnog mjesta (prvi u regiji) Bates Projekt d.o.o.
DIOKI - ured Zagreb Podopodlagački radovi DIOKI d.d.
INA - bezinske postaje Održavanje objekata benzinksih postaja STSI
Grad Zagreb, održavanje prometnica u zimskim uvjetima Zimska služba Zagrebački Holding d.o.o.
DIOKI Zagreb Zimska služba DIOKI d.d.
Dom Praputnjak, Bakar Sanacija jednostrešnog krova Grad Bakar
Kolodvor VRBOVEC Građevnisko-obrtnički radovi HŽ Infrastruktura d.o.o.
LTDS Varaždin - sistem sala Uređenju objekta (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi ) HT - Hrvatski  telekom d.d.
Call centar SPLIT Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju objekta HT - Hrvatski  telekom d.d.
HP objekti na području SP Rijeka Održavanje objekata HP - Hrvatska pošta d.d.
Call centar OSIJEK Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju objekta HT - Hrvatski  telekom d.d.
Call centar RIJEKA Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju objekta HT - Hrvatski  telekom d.d.
Zračna luka Zagreb - business loung putničke zgrade Uređenje (adaptacija) prostora Zračna luka Zagreb d.o.o.
C.I.A.K. poslovni objekt Zagreb Izgradnja prometnih površina C.I.A.K.
KB "Sestre milosrdnice" Zagreb Održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
T-centar  HOTO tower Zagreb Uređenje prodajnog prostora HT - Hrvatski  telekom d.d.
HP objekti na području SP Zadra Održavanje objekata HP - Hrvatska pošta d.d.
Objekti KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska,  Zagreb Adaptacija objekata KBC Sestre Milosrdnice,Zagreb
VSK "Potkop" Trbounje           Izgradnja objekata MORH
Poslovnica EUROHERC-a i KREDITNE BANKE, Zaprešić Unutarnje uređenje novoizgrađenog objekta AGRAM
PMF- Matematički odjel, Bijenička cesta, Zagreb Nadogradnja postojećeg objekta PMF Sveučilišta u Zagrebu
 Objekti HT-a na cijelom području  RH. Redovno i izvanredno održavanje objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Poštanski ured DUBROVNIK Sanacija ravnog krva HP-Hrvatska pošta d.d.
CISCO, Hektorovićeva 2, Zagreb Adaptacija uredskih prostora CISCO
Ambulanta Kistanje Prometne površine i izvođenje oborinske kanalizacije Dom zdravlja KNIN
Skladišni prostor AKD-a, Savska c, Zagreb Građevinsko-obrtnički radovi na skladištu zapaljivih tekućina Agencija za komercijalnu djelatnost
Angio sala, Vinogradska, Zagreb Građevinsko-obrtnički radovi  SHIMADZU 
HT - objekt Ploče Izvedba (sanacija) ravnog krova HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
NTC, Radnička c. 224, Zagreb Izvedba ograde objekta i parcele HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
HPB -Hrvatska poštanska banka Elektroinstalaterski radovi Hrvatska poštanska banka d.d.
Poliklinika VURA, Karlovac Uređenje prostora poliklinike Polilinka VURA
HOTO tower, Zagreb Instalaterski radovi - izmjena gl. verikale odovodnje objekta SIGNA Osam Immobilien k.d.
Gornje Psarjevo, Sv.Ivan Zelina Adaptacija objekta CLAVIS d.o.o. i dr.
Hrvatski sabor - ured za opće poslove Hrvatskog sabora i vlade Izvedba strojarskih instalacija Operativno tehnički centar, Zvonimirova 4, Zagreb
Prometnica Rugvica Sanacija puta PA-VITA
Ured javnog bilježnika, Kennedyev trg 6b, Zagreb Adaptacija uredskih prostora Javni Bilježnik Jozo Rotim
MORH - objekti na cijelom području RH Održavanje objekta - građevinski radovi MORH
Stamebno-poslovni odjekti (A.Šoljana 1a, Bužanova 12, Dužice 19, B.Jurišića 37 .... Upravljanje i održavanje objekata Razni investitor - (su)vlasnici objekata
Objekti HT-a na cijelom području  RH. Redovno i izvanredno održavanje objekata HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
CHROMOS Zagreb Građevinski radovi u pogonu PPG Chromos boje i lakovi d.d.
Sportska dvorana Novigrad Izvedba termoakustičkog spuštenog stropa sa čeličnom podkonstrukcijom TEAM d.d. Čakovec
HP objekti na području  SP Pazin Održavanje objekata HP-Hrvatska pošta d.d.

2009.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
VSK "Potkop" Trbounje           Izgradnja objekata MORH
Poslovni objekt HT-a Harambašićeva ul, Zagreb Izrada komplet nove fasade postojećeg objekta HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
HPB Zagreb Uređenje prostora Hrvatska poštanska banka d.d.
Grad Zagreb - ulice i ceste Zimska služba Zagrebački Holding d.o.o.
Poslovni objekt Zvonimirova , Zagreb Rekonstrukcija kotlovnice Operativno tehnički centar
HT objekat "B" - Kruge, Zagreb Adaptacija uredskih prostora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
Odvojak Oreškovićeve ulice Uređenje prometnice, zelene površine i parkirališta Grad Zagreb
Call centar Rijeka Adaptacija objekata Graditelj Zaprešić d.o.o.
Kuhinja KB Sestre Milosrdnice  Građevnisko-obrtnički radovi na sanacija kuhinje Inetgrad d.o.o.
MAN prodajni salon Zagreb Uređenje prostora Auto Hrvatska d.d.
 T-HT centri:  Virovitica, Makarska, Zadar Uređenje prodajnih prostora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
Auto Remont Osijek  GK i soboslikarsko-ličilački radovi Auto Remont d.d.
Stembeni kompleks MLINOVI, Zagreb Izgradnja 2 stambena obejkta  vlastita investicija za tržište
Operativni centar HT-a, Draškovićeva 26,Zagreb Adaptacija objekta (3 etaže)  HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
 Remetinački gaj, Zagreb Izgradnja ulice Grad Zagreb
Željezničko stajalište Podsused Izgradnja parkirališta Grad Zagreb
Po.prostor Autoreparatura Osijek Pregradanja i uređenje prostora Autoreperatura d.d.
 Dom zdravlja Zagreb- Istok, objeti Ivanićgradska 38 i Ninska 10 Adaptacija - uređenje ambulanti  Zavod za javno zdravstvo, Zagreb
Medicinski fakultet Zagreb Održavanje objekata Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Prilaz Ivana Visine i dio Brajkovićevog prilaza, Zagreb Sanacija hidroizolacije i uređenje prohodnih jevnih terasa Grad Zagreb
Stambeno-poslovni objekti Zagreb i Zadar Upravljanje i održavanje objekata Suvlasnici zgrada
 HT - svi objekti na cijelom području  RH. Redovno i izvanredno održavanje objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT - Iblerov trg, Zagreb Adaptacija prodajnog prostora sa izradom prostora za konatk sa korisnicima HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Velebitska Plješivica Održavanje objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Pristupni put Mlinovi, Zagreb Izgradnja puta za komunalnom infrastrukturoma Grad Zagreb
PMF Geografski odsjek, Zagreb Adaptacija potkrovlja zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica Zimska služba -Čiščenje i odvoz snijega sa lokacije skladišta i pristupnih puteva HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Klinika za traumatologiju, Draškovićeva 26, Zagreb Adaptacija dijela klinike Klinika za traumatologiju Zagreb
Klinika za reumatologiju, Vinogradska, Zagreb Adaptacija klinike KB Sestre milosrdnice
T centar Čakovec Uređenje prodajnog mjesta - izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 Bezinska postaja  Lučko, TIFON Uređenje objekta iz sistema ROH-BAU do potupne gotovosti TIFON d.o.o.,
Biblioteka glavne zgrade ZZJZ, Mirogojska 16, Zagreb Završni građevinski radovi na uređenju bibliteke i dijela prostora 1. kata Zavod za javno zdravstvo, Zagreb
 TK kapaciteti Regija Sjever Izvođenje mini projekta i intervetnih radova - kabliranje, spajanje i održavanje tel.mreže HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Dom zdravlja Zagreb - Zapad, objekt  Albaharijeva bb  Adaptacija - uređenje ambulante  Zavod za javno zdravstvo, Mirogojska 16, Zagreb
Učka - MORH Preuređenje postojećeg objektagrađevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi) MORH
Učiteljski fakultet Zagreb Adaptacija dijela objekta  Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
T- centari Rijeka i Bjelovar  Uređenju prodajnog mjesta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Poslovni objekti Varaždin, Šibenik, Zadar, Križevci i Koprivnica Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na objektima Državni inspektorat
Edukacijski centar HT-a, Nehajska 3, Zagreb Uređenje i opremanje objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 OTC Zagreb, Zvonimirova 4 Adaptacija objekta  Operativno tehnički centar
HOTO tower, Savska 32 Zagreb Adaptacija prostora  kuhinje i restorana objekta Zlaring d.o.o.
 HT - Hrvatske telekomunikacije, objekti na cijelom području RH. Investicijsko održavanje objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Stambeno-poslovni objekti Zagreb i Zadar Upravljanje i održavanje objekata Suvlasnici zgrada
 HT - Hrvatske telekomunikacije, objekti na cijelom području RH. Redovno i izvanredno održavanje HT-objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Objekt Petar Zrinski, MORH Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi MORH
 HT  objekti na cijelom području  RH. Redovno i izvanredno održavanje  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T - centari u Zagrebu, Dubrava, Ozaljka , Avenue Mall Zagreb Uređenje prodajnog mjesta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
BP Av. Dubrovnik, Zagreb Uređenje benzinske postaje i autopraonice CRO-BENZ d.o.o.
Geografski odsjek, Zagreb Uređenje prostora odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Crkva Sv. Ante, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na adaptaciji crkve Samostan Svetog duha
Ulica Ljubičica, Zagreb Izvanredno održavanje - izgradnja skretača Grad Zagreb
TIGAR - objekat MORH-a Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi na objektu MORH
Upravna zgrada Auto Hrvatska, Zagreb Uređenju prodajnog mjesta  i upravne zgrade Auto Hrvatska d.d.
HT  Palmotićeva 82 Adaptacija uredsih prosora - 3.kat HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Stambeni objekat Petrčene - Zadar Izgradanja objekta sa 16 apartmana vlastita investicija za tržište
T- centari  Kutina, Pula,Varždin  Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na uređenju prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Liječnička komora Zagreb, Praška 6 Adaptacija i uređenje prostora GSKG Zagreb
 HT, Harambašićeva 39a Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na objektu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Edukacijski centar HT-a, Nehajska 3, Zagreb Uređenju objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Gradske četvrti: Trnje, Trešnjevka - sjever i jug i Novi Zagreb - istok i zapad Izvanredno održavanje javnih cesta Grad Zagreb
Zagrebačka ulica – Ulica Ljubičica Izvođenje lijevog skretača Zagrebačke ceste
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Tomislav i Strossmayer trg, Zagrebu Izvanredno održavanje istočne strane trga Viadukt d.d.
PM UPS, Sveta Nedjelja Izvođenje građevinskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Vojni objekat  u Zagrebu, Zvonimirova 4 Adaptacija dijela objekta Republika Hrvatska,Ministarstvo obrane
SVK UPS Brdovec - UPS Šenkovec Izvođenje građevinskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Palmotićeva 82, Zagreb  Uređenju poslovnoih prostorana dijela I, II i IV kata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
ATC Zaprešić Građevinsko-obrtnički i elektro radov na kosom krovu  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Jurišićeva 13, Zagreb Adaptaciji dijela podruma HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centari  Biograd, Crokvenica, Čakovec, Karlovac. Koprivnica, Križevci Uređenje prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 TKM Regija 1 - Sjever Mini projekti i interventni radovi na izgradnji TK mreže HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica, 1. faza Građevinski radovi na izgradnji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica, 1. faza Pripremni radovi na objektu  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb Adaptacija i uređenje odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
Hatzova ulica, Zagreb Uređenje prilaza  Grad Zagreb
Biološki odsjek, Zagreb Adaptacija i uređenje dijela zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
DTK UPS Gornje Vrapče  Izvođenje građevinskih i kabelmonterskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Call centri HT-a Pula, Siska, Bjelovar, Varaždin Adaptacije prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Draškovićeva  III, IV i IVA kat, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtničkih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova  na adaptaciji prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centar, Split Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na uređenju prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Chromos, Radnička cesta, Zagreb Izvođenje interne kanalizacije, Zagreb Chromos boje i lakovi d.d.
ATC Velika Gorica Adaptacija dijela prostora I kata  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Optujska 82, Varaždin Rekonstrukcija zgrade HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
ATC Zabok Izvođenje radova na sanaciji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centiri Ogulin, Poreč, Samobor, Sisak, Šibenik Uređenje prodajnih mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekti HT-a Zagreb Obavljanja usluga čišćenja i odvoza snijega u zimskoj sezoni 2005/06 HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PMF - objekt Kemije i biologije, Fizički odsjek, Zagreb Uređenje odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
 TKM Regija 1 - Sjever izvođenje mini projekta i intervetnih radova na izgradnji TKM  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekti HT-a Zagreb Popravci, dorade, sanacije HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Odjel urologije, Vinogradska, Zagreb Uređenje bolničkog odjela  KB Sestre milosrdnice
AKD, Savska cesta 31, Zagreb Adaptacija poslovnog objekta Agencija za komercijalnu djelatnost
 IT sektor HT-a, Draškovićeva 26/5, Adaptacija prostora i izvedba elektro instalacija  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT ulična zgrada, Harambašićeva 39 Adaptacija zgrade HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Zgrada Biološkog odsjeka, Zagreb Adaptacija zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet
ECOS, Škorpikova bb, Zagreb Izgradnja poslovnog objekta  ECOS trgovina d.o.o.
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Call centar Split Adaptacija prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
DATA centar Utrine, Zagreb Izgradnja objekta centra 3A faza HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Info centar «VRATA JADRANA»  Rijeka Izgradnja objekta OMV-Istrabenz
PM i DTK Ce-K12, Tkalčevićeva Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PM i DTK Mk-04,Martićeva Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PM i DTK Žk-K5, Žitnjak Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekt HT-izgradnja, Varaždin Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Središnje skladište Velika Gorica, sezona 2004/05 Obavljanja usluga čišćenja i odvoza snijega  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Regija 1 Sjever _ HT-a Realizacija mini projekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Sanacije, adaptacije i uređenja HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centar, Iblerov trg, Zagreb Uređenje prodajnog prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centra ,HOTO tower, Zagreb Uređenje prodajnog prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
SD remote office, Karlovac Uređenje poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekt direktorija, Osijek  Uređenje prostora direktorija  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Stembeno poslovni objekt M. Vaupotića, Zagreb Izgradnja objekta (6 stanova + p.pr) vlastita investicija za tržište
HT, Buzin 3B, Zagreb Uređenje prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
OMC - HT Uređenje prostora za smještaj HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
ATC Dubrava - odjel za RSCM, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtnički, strojarskih i elektro radova na objektu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Neurokirurgija, Vinogradska 29, Zagreb Izgradnja objekta KB Sestre milosrdnice
TS -  DP Elektra Zagreb Održavanje objekata trafostanica HEP d.d.
HT, Kupska 2, Zagreb Izvođenje radova na uređenjeu objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Zgrada C, Trnje II, Zagreb Izvođenje radova na uređenjeu objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT Buzin,Cebini bb, Zagreb Uređenje poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT,  Martićeva ulica - Iblerov trg, Zagrebu Izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Slanovečka, Leprovečka i Sesvetska ulica, Zagreb Sanacija i održavanje ulica Zagrebačke ceste

2008.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
HT - Iblerov trg, Zagreb Adaptacija prodajnog prostora sa izradom prostora za konatk sa korisnicima HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Odašiljač Velebitska Plješivica Održavanje objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Pristupni put Mlinovi, Zagreb Izgradnja puta za komunalnom infrastrukturom Grad Zagreb
Geografski odsjek PMF-a, Zagreb Adaptacija potkrovlja zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica Zimska služba -Čiščenje i odvoz snijega sa lokacije skladišta i pristupnih puteva HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Klinika za traumatologiju, Draškovićeva 26, Zagreb Adaptacija dijela klinike Klinika za traumatologiju Zagreb
Klinika za reumatologiju, Zagreb Adaptacija klinike KB Sestre milosrdnice
T centar Čakovec Uređenje prodajnog mjesta - izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Bezinska postaja Lučko, TIFON Uređenje objekta iz sistema ROH-BAU do potupne gotovosti TIFON d.o.o.,
Biblioteka glavne zgrade ZZJZ, Mirogojska 16, Zagreb Završni građevinski radovi na uređenju bibliteke i dijela prostora 1. kata Zavod za javno zdravstvo, Zagreb
 TK kapaciteti Regija Sjever Izvođenje mini projekta i intervetnih radova - kabliranje, spajanje i održavanje tel. mreže HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Dom zdravlja Zagreb - Zapad, objekt  Albaharijeva bb  Adaptacija - uređenje ambulante  Zavod za javno zdravstvo, Mirogojska 16, Zagreb
Učiteljski fakultet Zagreb Adaptacija dijela objekta  Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
T- centari Rijeka i Bjelovar  Uređenju prodajnog mjesta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
OTC Zagreb, Zvonimirova 4 Adaptacija objekta  Operativno tehnički centar
HOTO tower, Savska 32 Zagreb Adaptacija prostora  kuhinje i restorana objekta Zlaring d.o.o.
HT - Hrvatske telekomunikacije, objekti na cijelom području RH. Investicijsko održavanje objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT - Hrvatske telekomunikacije, objekti na cijelom području RH. Redovno i izvanredno održavanje HT-objekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Održavanje objekata KB Sestre milosrdnice

2007.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Učka - MORH Preuređenje postojećeg objektagrađevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi) MORH
Poslovni objekti Varaždin, Šibenik, Zadar, Križevci i Koprivnica Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na objektima Državni inspektorat
Edukacijski centar HT-a, Nehajska 3, Zagreb Uređenje i opremanje objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekt Petar Zrinski, MORH Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi MORH
HT objekti na cijelom području  RH. Redovno i izvanredno održavanje  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T - centari u Zagrebu, Dubrava, Ozaljka , Avenue Mall Zagreb Uređenje prodajnog mjesta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
BP Av. Dubrovnik, Zagreb Uređenje benzinske postaje i autopraonice CRO-BENZ d.o.o.
Geografski odsjek, Zagreb Uređenje prostora odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Crkva Sv. Ante, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na adaptaciji crkve Samostan Svetog duha
Ulica Ljubičica, Zagreb Izvanredno održavanje - izgradnja skretača Grad Zagreb
TIGAR - objekat MORH-a Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektro radovi na objektu MORH
Upravna zgrada Auto Hrvatska, Zagreb Uređenju prodajnog mjesta  i upravne zgrade Auto Hrvatska d.d.
HT  Palmotićeva 82 Adaptacija uredsih prosora - 3.kat HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Stambeni objekat Petrčene - Zadar Izgradanja objekta sa 16 apartmana vlastita investicija za tržište
T- centari  Kutina, Pula,Varždin  Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na uređenju prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
G.S.K.G., Praška 6 Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na objektu Zagrebački Holding d.o.o.
HT, Harambašićeva 39a Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na objektu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Edukacijski centar HT-a, Nehajska 3, Zagreb Uređenju objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Gradske četvrti: Trnje, Trešnjevka - sjever i jug i Novi Zagreb - istok i zapad Izvanredno održavanje javnih cesta Grad Zagreb
Zagrebačka ulica – Ulica Ljubičica Izvođenje lijevog skretača Zagrebačke ceste

2006.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Tomislav i Strossmayer trg, Zagrebu Izvanredno održavanje istočne strane trga Viadukt d.d.
PM UPS, Sveta Nedjelja Izvođenje građevinskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Vojni objekat  u Zagrebu, Zvonimirova 4 Adaptacija dijela objekta Republika Hrvatska,Ministarstvo obrane
SVK UPS Brdovec - UPS Šenkovec Izvođenje građevinskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Palmotićeva 82, Zagreb  Uređenju poslovnoih prostorana dijela I, II i IV kata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
ATC Zaprešić Građevinsko-obrtnički i elektro radov na kosom krovu  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Jurišićeva 13, Zagreb Adaptaciji dijela podruma HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centari  Biograd, Crokvenica, Čakovec, Karlovac. Koprivnica, Križevci Uređenje prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
 TKM Regija 1 - Sjever Mini projekti i interventni radovi na izgradnji TK mreže HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica, 1. faza Građevinski radovi na izgradnji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Centralno skladište HT-a, Velika Gorica, 1. faza Pripremni radovi na objektu  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb Adaptacija i uređenje odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
Hatzova ulica, Zagreb Uređenje prilaza  Grad Zagreb

2005.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
Biološki odsjek, Zagreb Adaptacija i uređenje dijela zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
DTK UPS Gornje Vrapče  Izvođenje građevinskih i kabelmonterskih radova HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Call centri HT-a Pula, Siska, Bjelovar, Varaždin Adaptacije prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Draškovićeva  III, IV i IVA kat, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtničkih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova  na adaptaciji prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centar, Split Izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektro radova na uređenju prodajnog mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Chromos, Radnička cesta, Zagreb Izvođenje interne kanalizacije, Zagreb Chromos boje i lakovi d.d.
ATC Velika Gorica Adaptacija dijela prostora I kata  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Optujska 82, Varaždin Rekonstrukcija zgrade HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
ATC Zabok Izvođenje radova na sanaciji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centiri Ogulin, Poreč, Samobor, Sisak, Šibenik Uređenje prodajnih mjesta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekti HT-a Zagreb Obavljanja usluga čišćenja i odvoza snijega u zimskoj sezoni 2005/06 HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PMF - objekt Kemije i biologije, Fizički odsjek, Zagreb Uređenje odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet
 TKM Regija 1 - Sjever izvođenje mini projekta i intervetnih radova na izgradnji TKM  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekti HT-a Zagreb Popravci, dorade, sanacije HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Odjel urologije, Vinogradska, Zagreb Uređenje bolničkog odjela  KB Sestre milosrdnice

2004.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
AKD, Savska cesta 31, Zagreb Adaptacija poslovnog objekta Agencija za komercijalnu djelatnost
IT sektor HT-a, Draškovićeva 26/5, Adaptacija prostora i izvedba elektro instalacija  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT ulična zgrada, Harambašićeva 39 Adaptacija zgrade HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Zgrada Biološkog odsjeka, Zagreb Adaptacija zgrade Prirodoslovno-matematički fakultet
ECOS, Škorpikova bb, Zagreb Izgradnja poslovnog objekta  ECOS trgovina d.o.o.
KB Sestre milosrdnice, Zagreb Godišnje održavanje objekata KB Sestre milosrdnice
Call centar Split Adaptacija prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
DATA centar Utrine, Zagreb Izgradnja objekta centra 3A faza HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Info centar «VRATA JADRANA»  Rijeka Izgradnja objekta OMV-Istrabenz
PM i DTK Ce-K12, Tkalčevićeva Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PM i DTK Mk-04,Martićeva Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
PM i DTK Žk-K5, Žitnjak Građevinski radov na izgradnji  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekt HT-izgradnja, Varaždin Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Središnje skladište Velika Gorica, sezona 2004/05 Obavljanja usluga čišćenja i odvoza snijega  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Regija 1 Sjever _ HT-a Realizacija mini projekata HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Sanacije, adaptacije i uređenja HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centar, Iblerov trg, Zagreb Uređenje prodajnog prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
T-centra ,HOTO tower, Zagreb Uređenje prodajnog prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
SD remote office, Karlovac Uređenje poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Objekt direktorija, Osijek  Uređenje prostora direktorija  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Stembeno poslovni objekt M. Vaupotića, Zagreb Izgradnja objekta (6 stanova + p.pr) vlastita investicija za tržište
HT, Buzin 3B, Zagreb Uređenje prostora HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
OMC - HT Uređenje prostora za smještaj HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

2003.

Naziv i lokacija objekta Vrsta radova Naručitelj
ATC Dubrava - odjel za RSCM, Zagreb Izvođenje građevinsko-obrtnički, strojarskih i elektro radova na objektu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Neurokirurgija, Vinogradska 29, Zagreb Izgradnja objekta KB Sestre milosrdnice
TS -  DP Elektra Zagreb Održavanje objekata trafostanica HEP d.d.
HT, Kupska 2, Zagreb Izvođenje radova na uređenjeu objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT, Zgrada C, Trnje II, Zagreb Izvođenje radova na uređenjeu objekta  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT Buzin,Cebini bb, Zagreb Uređenje poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
HT,  Martićeva ulica - Iblerov trg, Zagrebu Izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora  HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Slanovečka, Leprovečka i Sesvetska ulica, Zagreb Sanacija i održavanje ulica Zagrebačke ceste