Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Stupnjevi pripravnosti određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, a ovise o vremenskim uvjetima i geografsko - klimatskim značajkama područja.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenoga 2019. do 15. travnja 2020. godine 24 - sata dnevno.

Svako mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom. Glavni dežurni primaju informacije s terena i uz suglasnost Rukovoditelja Zimske službe provode se nalozi.

Svaka baza - mjesto pripravnosti raspolaže određenim brojem ekipa, rezervnih ekipa, specijalnim vozilom, utovarivačem te osobom u dežurstvu.

Pod terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljeno s ralicom i posipačem kojom upravlja vozač. Svaka ekipa ima radio vezu, odnosno mobilnu telefonsku vezu, a sve 292 ekipe opremljene su GPS uređajima.