PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Izgradnja prometnice u radnoj zoni Puhovec (PROMETNICA 1) – FAZA III Grad Dugo Selo Dugo Selo
Izvođenje radova na obnovi i sanaciji fasade pročelja zgrade Ministarstva uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave Zagreb
Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje staje za uzgoj muznih krava i trenč silosa, izgradnju upravne zgrade na farmi muznih krava u Rugvici PA-VITA d.o.o. Rugvica
Građevinsko-obrtnički radovi Grad Zagreb Zagreb
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Uređenje prostora studija na Korzu HRT Rijeka
Modernizacija benzinske postaje MPM Vukova Gorica INA d.d. Vukova Gorica
Održavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata u imovini grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje Grad Zagreb Zagreb
Uređenje dijela obale u Rogoznici - Obuhvat 2 Općina Rogoznica Rogoznica
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena centra "Krka vrelo života", Kistanje i kompleksa "Eko kampus" Puljani, po grupama nabave: Grupa 2: Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Prirodoslovni prezentacijski centar "Hram prirode", Puljani Nacionalni park Krka Krka
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Radovi na dovršenju izgradnje dvodijelne športske dvorane Osnovne škole Đurmanec Krapinsko - zagorska županija Đurmanec
Uređenje obale u Rogoznici - obuhvat 1 Općina Rogoznica Rogoznica
Adaptacija banke humanog mlijeka KBC Zagreb Zagreb
Radovi na uređenju kompleksa Petruševec Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kninu Grad Knin Knin
Izvođenje radova adaptacije muških sanitarija za nautičare u ACI MARINI JEZERA Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. Jezera, Murter
II. Ugovor - Podopolagački radovi Grad Zagreb Zagreb
Izgradnja Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora „Krka“ Kistanje Općina Kistanje Kistanje
Uklanjanje dijela nadvožnjaka Kustošijanska između kbr. 31 i 31a sa zapadne strane i kbr. 38 i 42 sa istočne strane Grad Zagreb Zagreb
Radovi na dijelu objekta Gajeva 2/II Grad Zagreb Zagreb
Građevinski radovi na otklanjanju kvarova i hitnim intervencijama, dežurstvo i pripravnost po grupama - Grupa 5. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB Zagreb
II. Ugovor - Uklanjanje objakata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala Grad Zagreb Zagreb
III. Ugovor - Podopolagački radovi Grad Zagreb Zagreb
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine br. 7, vojarna Neretva Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Ploče
Građevinsko – obrtnički radovi na BP Novska jug (LPG), BP Novska sjever (LPG), BP Vukovar Mitnica (LPG), BP Kalinovac (LPG), BP Trogir Brigi (LPG), BP Jakovlje Zapad (LPG), BP Rijeka Kantrida jug (LPG) - koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije, hortikulture INA d.d. Novska jug, Novska sjever, Vukovar Mitnica, Kalinovac, Trogir Brig, Jakovlje Zapad, Rijeka Kantrida jug
Radovi modernizacije zgrade s uključenim dijelom uređenja tzv. "Fresh corner" po sistemu "ključ u ruke" na BP METKOVIĆ- koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Metković
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova pri rekonstrukciji i izgradnji benzinskih postaja INA-e po sistemu "ključ u ruke" - Građevinski radovi na benzinskoj postaji INA-e Dubrovnik INA d.d. Dubrovnik
Rekonstrukcija paviljona 18 na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački Velesajam d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na rekonstrukciji prometnica na VSK "Hrvatski ždral" u Doljanima Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Daruvar, Doljani
Uređenje prostora Centra za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec Grad Zagreb Sesvete
Izvođenje vodoinstalatersko limarskih radova STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Odražavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata u imovini grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Dugom Selu Grad Dugo Selo Dugo Selo
Radovi modernizacije prodajne zgrade na BP Đakovo Nazorova INA d.d. Đakovo
Nabava građevinskih radova i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb
Grupa 1: SKŽ – Izvođenje radova na uređenju prostora dnevne bolnice UZV centra, Klinika za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Kišpatićeva 12
KBC Zagreb Zagreb
Radovi modernizacije zgrade s uključenim dijelom uređenja tzv. "Fresh corner" po sistemu "ključ u ruke" na BP Slavonski Brod-Svačićeva INA d.d. Slavonski Brod
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova pri rekonstrukciji i izgradnji benzinskih postaja INA-e po sistemu "ključ u ruke" - Radovi modernizacije Fresh corner-a u BP Spačva - Lubanj po sistemu "ključ u ruke" INA d.d. Spačva
Radovi modernizacije prodajne zgrade na BP Beli Manastir Osječka INA d.d. Beli Manastir
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova pri rekonstrukciji i izgradnji benzinskih postaja INA-e po sistemu "ključ u ruke" - Radovi modernizacije Fresh corner-a u MPM Rastovica po sistemu "ključ u ruke" INA d.d. Rastovica
Izvođenje radova na uređenju gradskog prostora u Jelkovcu za potrebe boksačke dvorane Grad Zagreb Zagreb
Aneks - Rekonstrukcija paviljona 18 na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački Velesajam d.o.o. Zagreb
Nabava građevinskih radova i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb
Grupa 2: GIN – Izvođenje radova adaptacije dnevne bolnice, Klinika za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Petrova 13
KBC Zagreb Zagreb
Nabava građevinskih radova i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb
Grupa 4: KPB 2 – Izvođenje radova adaptacije dnevne bolnice bronhoskopije, Klinika za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Jordanovac 104.
KBC Zagreb Zagreb
Radovi modernizacije zgrade s uključenim dijelom uređenja tzv. "Fresh corner" po sistemu "ključ u ruke" na BP Karlovac INA d.d. Karlovac
Radovi modernizacije zgrade s uključenim dijelom uređenja tzv. "Fresh corner" po sistemu "ključ u ruke" na BP Velika Gorica INA d.d. Velika Gorica
Zimska služba grupa 3. Sesvete - istok Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova ugradnje LPG na MPM Solin Meterize INA d.d. Solin
Podopolagački radovi Grad Zagreb Zagreb
Građevinski radovi na otklanjanju kvarova i održavanju distribucijske mreže po grupama 1 i 2 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB Zagreb
Građevinski radovi na otklanjanju kvarova i hitnim intervencijama, dežurstvo i pripravnost po grupama - Grupa 4. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZAGREB Zagreb
Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova uređenja arhivkog prostora u Zagrebu za potrebe Središnjeg ureda Ministartsva financija, Porezne uprave Republika Hrvatska, Ministarstvo financija Zagreb
Uklanjanje i uređenje terena na dijelu kč.br.174/1 k.o. Pešćenica Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova pri rekonstrukciji i izgradnji benzinskih postaja INA-e po sistemu "ključ u ruke" - Radovi modernizacije Fresh corner-a u BP Langov trg po sistemu "ključ u ruke" INA d.d. Zagreb
Usluge osiguranja provođenja ovrhe za iseljenje iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba Grad Zagreb Zagreb
Radovi na održavanju krovova - mehanička radionica HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb
Radovi na održavanju nekretnina u stambenom naselju Novi Jelkovec u Sesvetama Zagrebački holding d.o.o. Sesvete
Ugovor za uklanjanje stare upravne zgrade (STARI TORANJ) po sistemu "ključ u ruke" Croatia Airlines d.d. Zagreb
Čišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta Grad Zagreb Zagreb
Strojni utovar, prijevoz i deponiranje viška zemlje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb
Godišnji ugovor - uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala Grad Zagreb Zagreb
Bravarske usluge pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora sa protuprovalnim vratima ili bravom te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Grada Zagreba Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje staklarskih radova STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Nabava građevinskih radova i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb
Grupa 3: KPB 1 – Izvođenje radova adaptacije dnevne bolnice kardiorespiratornog sustava, Klinika za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Jordanovac 104,
KBC Zagreb Zagreb
Izvođenje asfalterskih radova na sanacij igrališta u vojarni "Neretva", Ploče Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Ploče
Najam kamiona s dizalicom i grajferom od 10-12 m3 Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Povremeni najam buldožera Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Isporuka (sa demontažom, montažom i puštanjem u rad) glavnih elektro - razvodnih ormara za INA benzinske postaje INA d.d. Zagreb, Osijek, Split, Rijeka
Radovi modernizacije zgrade s uključenim dijelom uređenja tzv. "Fresh corner"  po sistemu "ključ u ruke" na BP SISAK ZAGREBAČKA- koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Sisak
Izgradnja benzinske pumpe i ceste za uključenje/isključenje na državnu cestu D1 na lokaciji Sinj Brnaze Tifon d.o.o. Sinj Brnaze
Izgradnja interpoliranih skladišnih građevina na VSK "Hrvatski ždral", Doljani Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Doljani
Građevinski radovi na benzinskoj postaji INE-e Dubrovnik INA - Industrija nafte d.d. Dubrovnik
Izvođenje građevinskih radova, završnih radova, okoliša i cesta, strojarskih instalacija, elektroinstalaterskih radova te naknadnih radova izgradnje dvije višestambene zgrade u Kninu, Z1 i Z2, k.č.br. 4222/5 i 4222/6, k.o. Šibensko-kninska županija Središnji državni ured za obnovu i stambebno zbrinjavanje Knin
Preuređenje dijela Paviljona 12 na Zagrebačkom velesajmu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji glavnog podatkovnog središta na HVU dr. Franjo Tuđman Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zagreb
Izgradnja građevina u vojarni "204. brigade HV" u Vukovaru Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Vukovar
Usluga prijevoza rastresitog materijala (kamen, šljunak, pijesak) samoistovarnim kamionima, Regija Zagreb STSI d.o.o. Regija Zagreb
Izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora, Ulica kneza Branimira 71b-II faza Grad Zagreb Zagreb
Radovi na sanaciji po izvedenom vještačenju KBC Zagreb Zagreb
Održavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata u imovini Grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji kompleksa za delaboraciju na VSK "Hrvatski ždral" u Doljanima, Daruvar Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Doljani
Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na projektu SSC Zagreb --HOTO - Uređenje ureda za TEVA SSC servise na lokaciji HOTO Tower, Savska cesta ll2 (7. i 8. kat) PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb
Izvođenje elektro radova na izgradnji kontejnerskog sklopa na VV "E. Kvaternik" Slunj Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Slunj
Radovi na uređenju prostora postojeće poslovne zgrade Ljudevita Posavskog 48 Grad Zagreb Zagreb
Zimska služba grupa 3. Sesvete - istok Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova pri rekonstrukciji i izgradnji benzinskih postaja INA-e po sistemu "ključ u ruke" - Radovi modernizacije na MPM Zagreb - Dubrava s uključenim dijelom uređenja tzv. Fresh corner-a po sistemu ključ u ruke INA d.d. Zagreb
Održavanje objekata za područje održavanja Zadar Hrvatska pošta d.d Zadar
Godišnji ugovor - Građevinsko obrtnički radovi u objektima gradske uprave Grad Zagreb Zagreb
Građevinsko obrtnički radovi u objektima gradske uprave - II. Ugovor Grad Zagreb Zagreb
Izmjena stolarije na objektu OŠ Ivana Gundulića Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje radova zamjene stolarije R5 IV kat ulično pročelje - drvena stolarija Hrvatska narodna banka Zagreb
Izvođenje radova na izgradnji nogostupa i biciklističke staze u Ulici hrvatskog preporoda i Ulici grada Vukovara Grad Dugo Selo Dugo Selo
II. Godišnji ugovor za uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala Grad Zagreb Zagreb
II. Ugovor o izvođenju podopolagačkih radova Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje radova na interpretacijskom centru hrvatske prošlosti i budućnosti - uređenje suvenirnice i kušaonice na Kninskoj tvrđavi Grad Knin Knin
Izvođenje soboslikarskih i obrtničkih radova na lokacijama Ministartsva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb Ministarstvo financija, Porezna uprava Zagreb
Izvođenje staklarskih radova STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Radovi na uređenju RTG odjela i stomatološke ordinacije (Runjanonova 4) Dom zdravlja Zagreb - Centar Zagreb
Deponiranje kamenog materijala; Grupa 1. Deponiranje kamenog materijala - Nadcestarija II, Jelkovečka 4 Sesvete, temeljem Osnovnog sporazuma br. 27-A/15 Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Vodoinstalaterski radovi u objektima Mjesne samouprave Grad Zagreb Zagreb
Podopolagački radovi u objektima mjesne samouprave Grad Zagreb Zagreb
Čišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta Grad Zagreb Zagreb
Čišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta Grad Zagreb Zagreb
Radovi na instaliranju grijanja u crkvu sv. Nikole Tavelića Grad Zagreb Zagreb
Bravarske usluge pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora s protuprovalnim vratima ili bravom te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Grada Zagreba Grad Zagreb Zagreb
Povremeni najam buldožera Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Strojni utovar, prijevoz i deponiranje viška zemlje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb
Nabava radova na sanaciji krova - PU 10340 Vrbovec Hrvatska pošta d.d Vrbovec
Radovi na održavanju nekretnina u stambenom naselju Novi Jelkovec u Sesvetama Zagrebački holding d.o.o. Sesvete
Strojni utovar, prijevoz i deponiranje viška zemlje sa lokacija: Cimermanova u Novom Zagrebu, Senjska u Sevsetama i Nikole Šubića Zrinskog u Samoboru Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb
Usluga čišćenja snijega INA d.d. Josipdol, Osijek, Pakrac, Slavonski Brod, Ogulin
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Radovi modernizacije caffe bara na BP LJUBEŠČICA ISTOK po sistemu "ključ u ruke" - koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Ljubeščica Istok
Radovi modernizacije caffe bara na BP LJUBEŠČICA ZAPAD po sistemu "ključ u ruke" - koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Ljubeščica Zapad
Radovi modernizacije caffe bara na BP GRADNA SJEVER po sistemu "ključ u ruke" - koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Gradna sjever
Radovi modernizacije caffe bara na BP GRADNA JUG po sistemu "ključ u ruke" - koji se sastoje od: građevinskih i obrtničkih radova, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalaterskih radova, HVAC instalacije INA d.d. Gradna jug
Građevinski radovi na održavanju cesta i ulica GRADA ZAGREBA Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na sanaciji i modernizaciji dijela građevine br. 58/7 na HVU "dr. Franjo Tuđman" Zagreb Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zagreb
Izvođenje građevinskih radova po sistemu "Ključ u ruke" na projektu rekonstrukcija luke Bakar - etapa D STSI d.o.o. Bakar
Izvođenje radova na izgradnji komunikacijske infrastrukture na lokaciji Zečevo, projekt NATINADS Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zečevo
Građevinski radovi u RH STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Građevinski radovi na benzinskoj postaji INA-e Zlatar Međimurje graditeljstvo d.o.o. Zlatar
Nabava građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na Odjelu jedinice intezivnog liječenja (JIL) Klinika za dječje bolesti Zagreb Zagreb
Održavanje i uređenje stanova i poslovnih prostora i objekata u imovini Grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće benzinske postaje TIFON SISAK Tifon d.o.o. Sisak
Sanacija objekta Kliničkog bolničkog centra Zagreb HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće benzinske postaje TIFON ZAGREB ISTOK Tifon d.o.o. Zagreb
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće BP Samobor Tifon d.o.o. Samobor
Građevinsko obrtnički radovi u RH STSI d.o.o. Republika Hrvatska
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće BP Zaprešić Tifon d.o.o. Zaprešić
Građevinski radovi na benzinskoj postaji INA-a Đurđenovac INA d.d. Đurđenovac
Građevinsko - obrtnički radovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice KBC Sestre milosrdnice, Zagreb Zagreb
Građevinski radovi na benzinskoj postaji INA-a Orahovica INA d.d. Orahovica
Građevinski radovi na benzinskoj postaji INA-a Bol INA d.d. Bol
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće BP Jarun Tifon d.o.o. Zagreb
Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće BP Buzin Tifon d.o.o. Zagreb
Zimska služba grupa 3. Sesvete - istok Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izrada staklene fasade voznog okna dizala u Staroj gradskoj vijećnici Grad Zagreb Zagreb
Održavanje objekata za područje održavanja Osijek Hrvatska pošta d.d Osijek
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće benzinske postaje TIFON LUČKO Tifon d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na sanciji objekta Patologija KBC Zagreb Zagreb
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće benzinske postaje TIFON PREGRADA Tifon d.o.o. Pregrada
Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na modernizaciji i održavanju postojeće benzinske postaje TIFON NAŠICE Tifon d.o.o. Našice
Radovi na sanaciji krova - PU 32100 Vinkovci Hrvatska pošta d.d Vinkovci
Građevinsko - obrtnički radovi na sanaciji Osnovnih škola u Gradu Zagrebu, Grupa XI - OŠ Tina Ujevića, Koturaška cesta 75, Zagreb Grad Zagreb Zagreb
Izvođenje podopolagačkih radova Grad Zagreb Zagreb
Radovi na sanaciji krovišta hangara br. 46 u zračnoj bazi Zemunik Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zemunik
Radovi na održavanju nekretnina u stambenom naselju Novi Jelkovec Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Deponiranje kamenog materijala; Grupa 1. Deponiranje kamenog materijala - Nadcestarija II, Jelkovečka 4 Sesvete, temeljem Osnovnog sporazuma br. 27-A/15 Zagrebački holding d.o.o. Zagreb
Izvođenje radova na komunikacijskog infrastrukturi (sa uključenom dobavom, isporukom i ugradnjom opreme - robe), SIKS1 Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zagreb
Izvođenje radova na otvaranju gradilišta nove zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Gradišćanska 8 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb
Sanacija krovišta na objektu CARGO Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Velika Gorica
Izvođenje elektroinstalacijskih radova na tehničke zaštite na građevini SOD Degman Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane Zagreb
Bravarske usluge pri stupanju u posjed stana, poslovnog prostora sa protuprovalnim vratima ili bravom te u postupku provođenja ovrhe radi predaje zemljišta u posjed Grada Zagreba Grad Zagreb Zagreb
Uređenje sanitarnih čvorova zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1 Grad Zagreb Zagreb
Usluga čišćenja snijega INA d.d. Ravna Gora, Josipdol, Osijek, Marsonija, Slavonski Brod, Ogulin