Temeljne vrijednosti

U svojem djelovanju oslanjamo se na stvaranje novih vrijednosti, usmjerenost prema korisniku, inovativnosti, integritetu i kvaliteti.

Da bismo postizali, održavali i pojačavali te vrijednosti, trajno se obvezujemo: zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnost, ali i obvezu stalno se razvijati i usavršavati; pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu; kupcima / investitorima ponuditi optimalna i cjelovita rješenja; njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima; postavljati si ambiciozne, no moguće ciljeve; primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljnog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001; zaštititi zdravlje zaposlenika i zaštititi okoliš.

Na taj način ispunjavamo zadaću prema široj društvenoj zajednici.

U cilju osiguranja kvalitete naših usluga iz područja izgradnje i održavanja stambeno-poslovnih i javnih objekata, izgradnje i konstrukcija industrijskih postrojenja, izgradnje i rekonstrukcije cesta, izgradnje vodovoda i kanalizacije, izvođenje završnih radova u graditeljstvu, održavanja vodotokova, izgradnje, održavanja i rekonstrukcije telekomunikacijskih mreža, usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, usluga zimske službe, usluga higijenskog čišćenja objekata, izvođenje hortikulturnih i drugih radova uređenja okoliša u naš poslovni sustav uveli smo i implementirali sljedeće međunarodne norme:

  • Sustav upravljanja kvalitetom, norma ISO 9001
  • Sustav upravljanja zaštitom okoliša, norma ISO 14001
  • Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, norma ISO 45001
  • SCCP certifikat
  • Certifikat poslovne sigurnosti

U svibnju 2019. godine tvrtka Graditelj svratišta d.o.o produljila je valjanost certifikata za slijedeće sustave upravljanja: Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001, Sustav upravljanja zaštitom okoliša - ISO 14001 i Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu - ISO 45001. Certifikaciju je provela tvrtka TÜV NORD. Naša tvrtka oduvijek je između svih ostalih vrijednosti na prvo mjesto stavljala upravo kvalitetu jer jedino istinska kvaliteta je ključ uspjeha. Mišljenja smo da bi svi koji kao mi drže do sebe i prije svega cijene svoj rad trebali težiti neprestanom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom. Mi smo certifikatom ISO 9001 koji se primjenjuje i koristi na sve vrste proizvodnih, uslužnih i pravnih organizacija diljem svijeta za to dobili vjerodostojnu potvrdu.

Certifikat ISO 14001 priznanje je da racionalno trošimo prirodne resurse, brinemo o okolišu i sprečavamo njegovo onečišćenje dok je certifikatom ISO 45001 potvrđeno da Graditelj svratišta prije svega brine za svoje djelatnike time što se proaktivno za svakog pojedinačno bavi njihovom zaštitom zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

Početkom 2017. godine tvrtka i djelatnici certificirali su se po standardu SCCP - Upravljanje sigurnošću (zaštita na radu) u djelatnostima / području petrokemije, a sustav je recertificiran 2019. godine

Osim u sustave kvalitete naših procesa, naša tvrtka ulaže i u sigurnost poslovnih sustava. Tako smo sukladno važećim propisima o informacijskoj sigurnosti ispunili sve propisane uvjete te stekli uvjerenje / certifikat poslovne sigurnosti. Time smo stekli preduvjete za sklapanje i provedbu klasificiranih ugovora.

No, prilagodba tvrtke i načina poslovanja u svrhu izdavanja certifikata poslovne sigurnosti, svakako je poboljšala i unaprijedila naše poslovanje prvenstveno u čuvanju povjerljivih informacija koje nastaju provedbama ugovora. Time svi naši partneri mogu biti sigurni da sve povjerljive informacije iz naših odnosa ostaju zaštićene.

Nadamo se da smo time potvrdili povjerenje ukazano nam od naših partnera, odnosno da smo olakšali odluku o odabiru našim budućim partnerima.

Osim navedenoga, tvrtka Graditelj svratišta d.o.o. posjeduje slijedeća ovlaštenja za rad:

  • Dopuštenje Ministarstva kulture da obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to za izvođenje građevinsko obrtničkih radove na nepokretnom kulturnom dobru.
  • Dopuštenje Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) za obavljanje poslova održavanja elektroenergetske, elektroinstrumentacijske i neelektrične opreme.
  • Dopuštenje Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) za obavljanje poslova izvođenja, mjerenja i električnih instalacija
  • Dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere puštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koje sadrže tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.
  • Dopuštenje Gradske plinare Zagreb d.o.o. za izvođenje radova u radnom području A i B za plinske instalacije svih veličina neovisno o vrsti i veličini plinomjera, snage kotlovnice ili plinskog postrojenja.