U svojem djelovanju oslanjamo se na stvaranje novih vrijednosti, usmjerenost prema korisniku i prema okolišu.

Da bismo postizali, održavali i pojačavali te vrijednosti, trajno se obvezujemo: zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnost, ali i obvezu stalno se razvijati i usavršavati; pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu; kupcima / investitorima ponuditi optimalna i cjelovita rješenja; njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima; postavljati si ambiciozne, no moguće ciljeve; primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljnog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001; zaštititi zdravlje zaposlenika i zaštititi okoliš.

Na taj način ispunjavamo zadaću prema široj društvenoj zajednici.

Zaštita zdravlja i okoliša

U cilju zaštite zdravlja svih naših djelatnika u naš poslovni sustav implementirali smo i uveli Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, norma ISO 45001

Cilj implementacije navedene norme je pružiti sigurno i zdravo radno okruženje, spriječiti ozljede na radu i bolesti te kontinuirano poboljšavati zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Svjesni važnosti brige o okolišu, te u cilju zaštite okoliša u naš poslovni sustav uveli smo i implementirali normu ISO 14001. Cilj implementacije navedene norme je efikasnije upravljanje aspektima okoliša svih poslovnih aktivnosti, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, sprječavanje zagađenja i društveno ekonomske potrebe. Odgovorno ponašanje prema okolišu pri izvođenju svih poslovnih aktivnosti osnova je za bolju budućnost svih nas.

U svibnju 2019. godine tvrtka produljena je valjanost oba navedena certifikata

Društvo i zajednica

Graditelj svratišta ima dugu tradiciju donatorskog i društveno odgovornog poslovanja te na taj način podržava i potiče različite segmente društva. Društvo podržava širok spektar humanitarnih, obrazovnih, ali i kulturnih i sportskih institucija širom Hrvatske.

Kako društvo tako i sami zaposlenici sudjeluju u donacijama najpotrebitijima u našem društvu prilikom održavanja dobrotvorne tombole koja se održava jednom godišnje tijekom zajedničkog druženja svih djelatnika društva.