PREDMET UGOVORA NARUČITELJ Mjesto izvršenja ugovora
Modernizacija objekta i nadstrešice HI BS Drvar Holdina d.o.o. Drvar
Zamjena rezervara EP BS Konjic Energopetrol d.o.o. Konjic
Ugradnja opreme FRESH CORNER EP BS Žepče Energopetrol d.o.o. Žepče
Rekonstrukcija i dogradnja HI BS Bihać Holdina d.o.o. Bihać
Ugradnja ručne autopraonice JET WASH Energopetrol d.o.o. Lukavac
Ugradnja ručne autopraonice JET WASH Energopetrol d.o.o. Zavidovići
Betonski radovi na spomen obilježju u Uzdolu Udruga 3.Bojne Brigade "RAMA" Prozor-Rama
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ Mjesto izvršenja ugovora
  Privatni investitor Prozor-Rama
  Holdina d.o.o. Široki Brijeg
  Holdina d.o.o. Široki Brijeg
  Općina Prozor-Rama Prozor-Rama
  Energopetrol d.o.o. Bosanski Petrovac
  Energopetrol d.o.o. Sarajevo
Građevinski radovi na Poslovnom centaru ŠIBIC Holdina d.o.o. Sarajevo
Modernizacija objekta BS Travnik Energopetrol d.o.o. Trravnik
Građevinski radovi na BS Čitluk Holdina d.o.o. Čitluk
Uređenje komande u Strojarnici HE Rama JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar Prozor-Rama
Sanacija odvodnje oborinskih i procijednih voda upravne zgrade HE Sliv Vrbas JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar Jajce
PREDMET UGOVORA NARUČITELJ Mjesto izvršenja ugovora
  Privatni investitor Prozor-Rama
  Holdina d.o.o. Široki Brijeg
  Holdina d.o.o. Široki Brijeg
  Općina Prozor-Rama Prozor-Rama
  Energopetrol d.o.o. Bosanski Petrovac
  Energopetrol d.o.o. Sarajevo
Građevinski radovi na Poslovnom centaru ŠIBIC Holdina d.o.o. Sarajevo
Modernizacija objekta BS Travnik Energopetrol d.o.o. Trravnik
Građevinski radovi na BS Čitluk Holdina d.o.o. Čitluk
Uređenje komande u Strojarnici HE Rama JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar Prozor-Rama
Sanacija odvodnje oborinskih i procijednih voda upravne zgrade HE Sliv Vrbas JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar Jajce