Crkva Brnaze, Brnaze

Investitor: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja
Lokacija: Brnaze

Opširnije

Izgradnja trajketnog pristaništa Žigljen, otok Pag

Investitor: Lučka uprava Novalja
Lokacija: Žigljen, otok Pag

Opširnije

McDonald's Vrbani

Investitor: Globalna hrana d.o.o.
Lokacija: Zagreb

Opširnije

Obnova konstrukcije crkve Sv.Franje Ksaverskog

Investitor: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša
Lokacija: Zagreb

 

Opširnije