Naziv projekta:
Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada - Graditelj svratišta d.o.o., KK.06.3.1.17.0056

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije koje se sastoji od sljedećih strojeva: bager gusjeničar, hidraulična kliješta za usitnjavanje, hidraulični čekić i kombinirani građevinski stroj. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina građevnog otpada na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava koji se sufinanciraju iz EU fondova:
3.527.250,00 HRK / 2.116.350,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
23.11.2020. - 23.09.2021.

Kontakt za više informacija:
info@gsv.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/